6939506891 Βοσπόρου 3, Θεσσαλονίκη 54454 xinosfotis@yahoo.gr
hero image

 

 Συντήρηση συσκευών αερίου


 
 
 
 
Ο λέβητας αερίου αποτελεί μια από τις βασικές συσκευές στον χώρο μας, καθώς λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο προκειμένου να παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Είναι ζωτικής σημασίας να μην παραμελούμε τη συντήρησή του, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σωστή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του.

Η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική ανά έτος, με την καλύτερη χρονική περίοδο να είναι από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. Με αυτήν την επισήμανση, επιτυγχάνουμε τα εξής:

 
 
 
 
 
- Εξασφάλιση της εργοστασιακής εγγύησης -
- Ασφαλή λειτουργία και μέγιστη απόδοση της συσκευής -
- Έλεγχο τυχόν φθορών και αντικατάσταση εξαρτημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες -
- Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου λόγω της σωστής ρύθμισης του λέβητα (αναλογία οξυγόνου - καυσίμου) -
- Προστασία του περιβάλλοντος λόγω μικρότερης κατανάλωσης και ποιοτικότερης καύσης -
- Αύξηση της διάρκειας ζωής του λέβητα και διατήρηση στα εργοστασιακά επίπεδα -
 
 

 

 
 
Η συντήρηση του λέβητα αερίου πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο, αδειούχο τεχνικό, ο οποίος πρέπει να εκδίδει τα απαραίτητα έγγραφα, όπως το Φύλλο Ελέγχου Καύσης και την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας.

Η συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες:

 
 
 
 
 
- Καθαρισμό του καυστήρα -
- Καθαρισμό του θαλάμου καύσης και του εναλλάκτη θερμότητας -
- Χημικό καθαρισμό του δευτερεύοντος εναλλάκτη -
- Καθαρισμό των ηλεκτροδίων σπινθηρισμού και ιονισμού -
- Ρύθμιση της πίεσης του φυσικού αερίου -
- Μέτρηση και ρύθμιση των καυσαερίων με χρήση ηλεκτρονικού αναλυτή -
- Έλεγχο του δοχείου διαστολής του λέβητα -
- Παροχή οδηγιών και συμβουλών σχετικά με τη βέλτιστη χρήση του λέβητα -
- Επίδειξη πλήρωσης νερού λέβητα, της λειτουργίας του θερμοστάτη και της ανίχνευσης συνήθων βλαβών του λέβητα -
- Έκδοση του φύλλου καύσης/συντήρησης από τον τεχνικό που διαθέτει την απαιτούμενη άδεια -

Επιδιώκοντας την τακτική συντήρηση του λέβητα αερίου, διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της συσκευής, προάγοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, την οικονομία, και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.
 
 

 

 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
και θ’ ανταποκριθούμε άμεσα για ραντεβού
ή για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας!