6939506891 Βοσπόρου 3, Θεσσαλονίκη 54454 xinosfotis@yahoo.gr
hero image